【fishingslot】Động đất có độ lớn 6,0 làm rung chuyển một khu vực ở Tonga

tác giả:Kiến thức nguồn:toàn diện Duyệt qua: 【to lớnở giữaBé nhỏ】 thời gian phát hành:2023-12-06 21:36:05 Số lượng bình luận:
Trận động đất có độ lớn 6,Độngđấtcóđộlớnlàmrungchuyểnmộtkhuvựcởfishingslot0 làm rung chuyển khu vực cách thị trấn Neiafu của Tonga 130km về phía Tây; chấn tiêu ở độ sâu 215,194km, được xác định ở tọa độ 18,4566 độ vĩ Nam và 175,199 độ kinh Tây.

Cập nhật mới nhất