【b52 club】Thay đổi nhân sự Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ

tác giả:tập trung nguồn:khám phá Duyệt qua: 【to lớnở giữaBé nhỏ】 thời gian phát hành:2023-12-06 22:15:54 Số lượng bình luận:
Ông Hà Kim Ngọc,đổinhânsựBanChỉđạoCảicáchHànhchínhcủaChínhphủb52 club Thứ trưởng Bộ Ngoại giao là thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ thay ông Phạm Quang Hiệu.

Cập nhật mới nhất