【nahc bat hu khong loi game】Chủ tịch Quốc hội: Giới trẻ sẽ đẩy nhanh thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

tác giả:Thời gian rảnh rỗi nguồn:tập trung Duyệt qua: 【to lớnở giữaBé nhỏ】 thời gian phát hành:2023-12-06 21:29:24 Số lượng bình luận:

Chiều 16/9,ủtịchQuốchộiGiớitrẻsẽđẩynhanhthựchiệnmụctiêupháttriểnbềnvữnahc bat hu khong loi game phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, hội nghị đã thông qua tuyên bố về "Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo".

Theo ông Vương Đình Huệ, đây là tuyên bố đầu tiên của Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu qua 9 kỳ tổ chức. Điều đó thể hiện sự quyết tâm, đồng thuận cao và cam kết mạnh mẽ của các nghị sĩ trẻ Liên minh nghị viện thế giới (IPU) trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: quochoi.vn)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: quochoi.vn)

Thông qua thảo luận, hội nghị đạt được những nhận thức chung và việc đề cao hợp tác quốc tế, chủ nghĩa đa phương, các nguyên tắc cơ bản của Liên Hợp quốc và luật pháp quốc tế trong đẩy nhanh thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Các đại biểu cũng nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của nghị viện trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, nhất là trong việc hoàn thiện khung khổ pháp luật tạo thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong bối cảnh việc thực hiện các mục tiêu đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay.

"Hội nghị nhấn mạnh 'vai trò tiên phong đi đầu' của các nghị sĩ trẻ trong việc đưa tiếng nói của giới trẻ vào nghị trường cũng như ứng dụng đổi mới, sáng tạo vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Hội nghị cũng khẳng định sự tham gia của giới trẻ sẽ góp phần đẩy nhanh, cũng như tìm ra hướng đi mới cho việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững", ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Để cam kết có tính hành động và bảo đảm việc tiếp tục triển khai sau này, Chủ tịch Quốc hội cho biết hội nghị đề xuất thúc đẩy mạng lưới nghị sĩ trẻ toàn cầu về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, trong khuôn khổ của Diễn dàn Nghị sĩ trẻ, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Đổi mới sáng tạo trong nghị viện của IPU.

Việc này nhằm thảo luận nội dung về đổi mới sáng tạo và những xu hướng công nghệ mới và hỗ trợ lẫn nhau và chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới, sáng tạo.

Ông Vương Đình Huệ đề nghị Ban Thư ký IPU và các nghị viện thành viên IPU lan tỏa kết quả của hội nghị này tới Hội nghị Thượng đỉnh của Liên hợp quốc về các Mục tiêu phát triển bền vững (ngày 18-19/9) tại New York, qua đó để tôn vinh vai trò, khẳng định cam kết và hành động của IPU và nghị sĩ trẻ nói riêng trong nỗ lực chung toàn cầu nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững

"Tôi cũng đề nghị IPU và kêu gọi các nghị viện thành viên tích cực triển khai thực hiện tuyên bố hội nghị. Đồng thời xác lập cơ chế thích hợp để hợp tác, hỗ trợ nhau, nhất là giữa các nước phát triển và đang phát triển trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo", Chủ tịch Quốc hội nói.

Toàn cảnh phiên bế mạc. (Ảnh: quochoi.vn)

Toàn cảnh phiên bế mạc. (Ảnh: quochoi.vn)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, chủ trương nhất quán của Việt Nam là thúc đẩy đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, dựa trên các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Việt Nam hết sức coi trọng và tham gia tích cực, có trách nhiệm tại các thể chế đa phương mà Việt Nam là thành viên. Trên tinh thần đó, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác tích cực cùng IPU và các nghị viện thành viên chung tay hành động để hiện thực hóa các mục tiêu, các nghị quyết của IPU nói chung và của Hội nghị Nghị sĩ trẻ nói riêng để không ngừng phát huy các sứ mệnh cao cả và nâng tầm ngoại giao nghị viện.

"Quốc hội Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào các hoạt động chung của IPU và sẵn sàng đăng cai tổ chức thêm những hội nghị và cơ chế khác trong khuôn khổ hoạt động của IPU", ông Vương Đình Huệ phát biểu.

Thay mặt Quốc hội và Nhân dân Việt Nam, ông Vương Đình Huệ gửi lời cảm ơn nghị viện, các vị nghị sĩ Quốc hội các nước, các đại biểu về những tình cảm hữu nghị dành cho đất nước và con người Việt Nam, với sự hợp tác ngày càng hiệu quả và tình cảm tốt đẹp. 

Cập nhật mới nhất