【spin855】Khẳng định sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Quân đội Việt Nam

tác giả:Điểm phát sóng nguồn:Thời gian rảnh rỗi Duyệt qua: 【to lớnở giữaBé nhỏ】 thời gian phát hành:2023-12-06 21:51:11 Số lượng bình luận:
Nhiều chuyên gia,ẳngđịnhsựlãnhđạotoàndiệncủaĐảngđốivớiQuânđộiViệspin855 cán bộ đánh giá cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có tầm vóc tư duy thời đại, tầm nhìn chiến lược về quân sự, quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền đất nước.

Cập nhật mới nhất