【quay hũ win】Bổ sung nhà làm việc của bác sỹ Yersin vào Cụm di tích quốc gia

tác giả:toàn diện nguồn:Điểm phát sóng Duyệt qua: 【to lớnở giữaBé nhỏ】 thời gian phát hành:2023-12-06 22:00:47 Số lượng bình luận:
Nhà làm việc của bác sỹ Alexandre Yersin trên đỉnh núi Hòn Bà ở độ cao 1.578m so với mực nước biển,ổsungnhàlàmviệccủabácsỹYersinvàoCụmditíchquốquay hũ win cách thành phố Nha Trang khoảng 60km về phía Tây Nam.

Cập nhật mới nhất